Srpen 2009

Životopis

6. srpna 2009 v 17:41 | Aneta |  Arcivévodkyně Gisela

Arcivévodkyně Gisela Habsbursko-Lotrinská (celým jménem jako Gisela Louise Marie arcivévodkyně Rakouská, princezna Bavorská, * 12. července 1856, Laxenburg, Rakousko, † 27. července 1932 Mnichov), byla dcerou císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty, zvané Sisi.

Život

Gisela byla sice pokřtěná jako Gisella, ovšem sama své jméno psala výhradně jen s jedním L. Stejně jako její starší sestra a bratr byla vychovávána svou babičkou z otcovy strany, arcivévodkyní Žofií. Se svou matkou Alžbětou měla chladný vztah, naproti tomu si byla velmi blízká se svým mladším bratrem, korunním princem Rudolfem. I po Giselině svatbě a přestěhování do Bavor zůstávali oba sourozenci ve spojení. S Rudolfovou sebevraždou se nemohla do konce svého života vyrovnat.
20. dubna 1873 se Gisela vdala ve Vídni za svého bratrance 2. stupně Leopolda prince Bavorského, syna prince regenta Luitpolda Bavorského a jeho ženy Augusty Ferdinandy. V Bavorsku byla Gisela Leopoldovou rodinou vřele přijata. Mladí manželé bydleli v paláci v mnichovské čtvrti Schwabing, kde přivedli na svět čtyři děti. Hned po svatbě byla ulice naproti paláci pojmenována na Giselinu počest Giselastraße.

Giselin manžel zastával významnou pozici v rakousko-uherské armádě, v níž dosáhl hodnosti polního maršála. V roce 1913 sice odešel do penze, ale po vypuknutí války byl v roce 1915 povolán zpět do služby a velel bojům na východní frontě.
Život Gisely byl zasvěcen sociální a náboženské angažovanosti. Zakládala charity pro chudé, hluché a nevidové a během I. světové války nechala ve svém mnichovském paláci zřídit lazaret. Stala se rovněž patronkou mnichovského gymnázia, které dodnes nese její jméno. Když v roce 1918 vypukla v Rakousko-Uhersku revoluce, celá její rodina uprchla z města, ale Gisela zůstala a v roce 1919 se účastnila voleb, v nichž měly ženy nad 20 let poprvé možnost volit.
Byla po ní pojmenována celá jedna rakouská železniční trať: Giselabahn ze stanice Salzburg Hauptbahnhof do stanice Wörgl Hauptbahnhof přes Bischofshofen, Zell am See a Kitzbühel. Giselabahn (nebo též Salzburg-Tiroler-Bahn) tvoří součást Trati císařovny Alžběty, pojmenované po Giselině matce. Její trasa vede z Vídně přes Linec a Wels do Pasova a také přes Wels, Salcburk a Zell am See do Wörglu, jež tvoří druhou část rakouského Západního koridoru (Vídeň - Lindau).
Také kolesový parník Gisela z roku 1871, který ještě dnes čeří vodu Traunsee, je pojmenován po císařské dceři.
20. dubna 1923 oslavili Gisela a Leopold zlatou svatbu. Po 57 letech manželství pak zemřel Leopold 28. září 1930. Gisela jej přežila o necelé 2 roky, zemřela jako poslední z císřských sourozenců ve věku 76 let a je pohřbena po manželově boku v kostele sv. Michaela v Mnichově.

Potomci

  • Alžběta Marie (1874 - 1957) (1874-1957) ∞ 1893 baron Ota Ludvík Filip Seefried na Buttenheimu, 1904 povýšen císařem na hraběte
  • Augusta Marie (1875 - 1964) (1875-1964) ∞ 1893 rakouský arcivévoda Josef August
  • Jiří František (1880 - 1943) (1880-1943) ∞ 1912 princezna Isabela Rakousko-Těšínská
  • Konrád Luitpold (1883 - 1969) ∞ 1921 Bona Markéta Savojsko-Janovská

Der letzte Tanz

6. srpna 2009 v 10:30 | Aneta |  Muzikál Elisabeth
Vídeň 2005
r Tod - Maté Kamaras
Elisabeth - Maya Hakvoort
Franz Joseph - André Bauer


Vídeň 1992
r Tod - Uwe Kröger
Elisabeth - Pia Douwes
Franz Joseph - Viktor Gernot
Essen 2001
r Tod - Uwe Kröger
Elisabeth - Pia Douwes
Franz Joseph - Michael Shawn Lewis

r Tod - Thomas Borchert


Stuttgard 2006
r Tod - Olegg Vynnyk
Elisabeth - Pia Douwes
Franz Joseph - Ivar HelgasonUwe Kröger vs. Maté Kamaras vs. Olegg Vinnyk


Text v Čj:
Poslední tanec
SMRT:
Je to staré téma, přece nové pro mě.
Dva, kteří tutéž milují - totiž tebe.
Rozhodla ses, zmeškal jsem tě.
Jsem na tvé svatbě jen hostem.
Odvrátila ses, ale jen k lesku,
chceš mu být věrná, přesto mě zveš.
Ještě v jeho náručí se na mě usmíváš
a kam to povede, víš také.
Poslední tanec, poslední tanec,
patří jenom mně.
Poslední tanec, poslední tanec,
si zatancuji jen s tebou.
Čas zestárne a zemdlí, víno zvětrá.
Vzduch je dusný a zatuchlý v zrcadlovém sále.
Neviditelné oči nás oba sledují,
všichni čekají na to rendez-vous.
Poslední tanec, poslední tanec,
patří jenom mně.
Poslední tanec, poslední tanec,
si zatancuji jen s tebou.
A tak čekám v temnotě a dívám se na tebe
jako velký poražený. Přece vím, že vyhraji.
Poslední tanec, poslední tanec,
patří jenom mně.
Poslední tanec, poslední tanec,
si zatancuji jen s tebou.
Poslední tanec, poslední tanec,
patří jenom mně.
Poslední tanec, poslední tanec,
si zatancuji jen s tebou.
SVATEBNÍ HOSTÉ:
Poslední tanec, poslední tanec,
patří jenom tobě. Poslední tanec...
SVATEBNÍ HOSTÉ, SMRT:
... poslední tanec, si zatancuješ/zatancuji...
SMRT:
... jen s tebou!
Text v Nj:
Der letzte Tanz
TOD:
Es ist ein altes Thema, doch neu für mich.
Zwei, die dieselbe lieben - nämlich dich.
Du hast dich entschieden, Ich hab' dich verpasst.
Bin auf deiner Hochzeit nur der Gast.
Du hast dich abgewendet. Doch nur zum Schein.
Du willst ihm treu sein, doch du lädst mich ein.
Noch in seinen Armen lächelst du mir zu.
Und wohin das führ'n wird, weißt auch du -
Der letzte Tanz, der letzte Tanz
gehört allein nur mir.
Den letzten Tanz, den letzten Tanz
tanz ich nur mit dir.
Die Zeit wird alt und müde, der Wein wird schal.
Die Luft ist schwül und stickig im Spiegelsaal.
Unsichtbare Augen, sehn uns beiden zu.
Alle warten auf das Rendezvous.
Der letzte Tanz, der letzte Tanz
gehört allein nur mir.
Den letzten Tanz, den letzten Tanz
tanz ich nur mit dir.
Und so wart ich im Dunkel und schau zu dir hin
als der große Verlierer. Doch ich weiß, ich gewinn!
Der letzte Tanz, der letzte Tanz
gehört allein nur mir.
Den letzten Tanz, den letzten Tanz
tanz ich nur mit dir.
Der letzte Tanz, der letzte Tanz
gehört allein nur mir.
Den letzten Tanz, den letzten Tanz
tanz ich nur mit dir.
BALLGÄSTE:
Der letzte Tanz, der letzte Tanz
gehört allein nur dir. Den letzten Tanz...
BALLGÄSTE, TOD:
... den letzten Tanz, tanz ich / tanzt er nur...
TOD:
... mit dir!


Texty z vídeňské verze 2005


Sie passt nicht

6. srpna 2009 v 9:49 | Aneta |  Muzikál Elisabeth
Berlín 2008
Max - Norbert Lamla
Sophie - Maike Katrin Schmidt
Elisabeth - Annemieke van Dam
Franz Joseph - Markus Pol
Vídeň 2005
Max - Dennis Kozeluh
Sophie - Else Ludwig
Elisabeth - Maya Hakvoort
Franz Joseph - André Bauer

Essen 2001
Max - Claus Dam
Sophie - Gabriele Ramm
Elisabeth - Pia Douwes
Franz Joseph - Michael Shawn Lewis


Text v Čj:
Nehodí se k němu
MAX:
Tahle svatba je Vaše práce,
drahá švagrová. Jste teď spokojená?
SOPHIE:
Ne, ale Vám gratuluji,
otče nevěsty.
MAX:
Negratulujte mi.
Láska ohlupuje,
Sisi se kvůli němu vzdala toho,
co dělá život krásným.
Vídeň ji zahubí.
Měla by utéct,
dříve než si na to zvykne.
SOPHIE:
Láska oslepuje,
Franz neví, co činí.
Neposlechl mě.
MAX:
Proč to tak muselo být?
SOPHIE:
Podívám se na to dítě,
popadne mě vztek.
Zničila moje plány,
té malé chybí skoro všechno...
MAX (současně):
Císaři chybí skoro všechno...
SOPHIE:
... co potřebuje císařovna.
MAX (současně):
... co moje Sisi potřebuje.
SOPHIE:
Dívám se na ně...
MAX, SOPHIE:
...a přepadá mě myšlenka:
SOPHIE:
Nehodí se k ní!
MAX (současně):
Nehodí se k němu!
SOPHIE:
Nehodí se k ní!
MAX (současně):
Nehodí se k němu!
SOPHIE:
Nehodí...
MAX, SOPHIE:
...nehodí, nehodí se k ní!
ARISTOKRATKY:
Opravdu sladká!
Dojemně naivní!
A měkká jako vosk!
Neřekla toho mnoho...
Nováčkem na dvoře,
lehce ovlivnitelná.
S tou budeme mít snadnou hru!
ARISTOKRATÉ:
Ještě dítě!
ARISTOKRATKY:
Je stydlivá!
Je naivní!
A při vystupování z kočáru
mladá císařovna ztratila
skoro svůj nový diadém.
SVATEBNÍ HOSTÉ:
Je to skoro jako v pohádce:
dítě se stává císařovnou!
Něco takového už se víc neděje.
Dobře se sem hodí!/Nehodí se sem!

Text v Nj:
Sie passt nicht
MAX:
Diese Hochzeit ist Ihr Werk, Frau
Schwägerin. Sind Sie jetzt zufrieden?
SOPHIE:
Nein. Aber Ihnen gratuliere ich,
Herr Brautvater.
MAX:
Gratulieren Sie mir nicht.
Liebe macht dumm!
Sisi gibt für ihn auf,
was das Leben verschönt.
Wien bringt sie um.
Sie sollte fliehn,
ehe sie sich dran gewöhnt.
SOPHIE:
Liebe macht blind!
Franz weiß nicht, was er tut.
Er hat auf mich nicht gehört.
MAX:
Warum musste es der sein?
SOPHIE:
Seh ich das Kind,
packt mich die Wut.
Sie hat meine Pläne zerstört.
Der Kleinen fehlt fast alles...
MAX:
Dem Kaiser fehlt fast alles...
SOPHIE:
... was eine Kaiserin braucht.
MAX:
... was meine Sisi braucht.
SOPHIE:
Ich seh sie...
MAX & SOPHIE:
... und denk bei mir:
SOPHIE:
Er passt nicht zu ihr!
MAX (gleichzeitig):
Sie passt nicht zu ihm!
SOPHIE:
Er passt nicht zu ihr.
MAX (gleichzeitig):
Sie passt nicht zu ihm!
SOPHIE:
Er passt nicht...
MAX & SOPHIE:
... er passt nicht, er passt nicht zu ihr!


ARISTOKRATINNEN:
Wirklich süß!
Rührend naiv!
Und weich wie Wachs!
Redet nicht viel.
Neu am Hof,
einfach zu führn.
Mit der haben wir leichtes Spiel!
Sie ist freundlich!
Sie ist schüchtern!
Sie ist naiv!
Etwas linkisch
Sie tut sich
Noch schwer
Und beim Aussteigen aus der Kutsche
verlor die junge Kaiserin
beinah ihr neues Diadem.
ARISTOKRATEN :
Was für eine schöne Trauung!
Der Rauscher hat zu lang geredet.
Wie Gefällt Ihnen die Neue Kaiserin?
Aussehn tut sie nett.
Ihr Stammbaum hat zwar Fehler.
Das wollen wir űbersehen!
Ein Kind noch!
Es gibt schlechte Omen.
In der Schatzkammer
Fiel di Krone zu boden
Etwas linkisch
Sie tut sich
Noch schwer!
HOCHZEITSGÄSTE:
Es ist fast wie im Märchen:
Ein Kind wird Kaiserin!
So was gibt es sonst nicht mehr!
Rotgeweinte Augen!
Ungeschickt und brav!
So entzűckend hilflos wie ein Schaf.
Hat kein Gewicht, ist ein Kleines Licht.
Sie passt gut / nicht hierher!
Sie passt gut / nicht hierher!
Sie passt gut / nicht hierher!
Sie passt gut / nicht hierher!
Sie passt gut / nicht hierher!
Sie passt gut / nicht hierher!

texty z vídeňské verze 2005